<

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ:

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Β. ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Ν. ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΜΠΑΚΟΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ